Bulgaria, Sofia city, Sofia, zh.k. Studentski grad, Bl.60