Bulgaria, Pazardzhik, pl. Konstantin Velichkov No:1