България, София - град, ул. Първа българска армия No 151