България, София - град, ул.Ген. Йосиф В. Гурко 5, ет. 5