България, Сливен, ул. Александър Стамболийски No:1