България, Русе, ул.Капитан-лейтенант Е. Винаров 10