България, Русе, ул.Димитър Талев 22, кв. Средна Кула,