България, Пловдив, ул.Недялка Шилева 1, ж.р. Тракия,