България, Пловдив, п.кут. 104, ул.Ягодовско шосе 35