България, Плевен, ул. Александър Стамболийски No:1