• CityFirms.com
  • Безплатни рекламни бизнес профили. Ако имате фирма, CityFirms.com може да е пътят до Вас.

Вертинити

В продуктовата гама от собствени решения Vertinity предлага две основни продуктови групи:

Enterprise Solutions
Влючва пълен набор от софтуерни приложения и модули за управление на складове, търговски обекти, продажби в магазини, мобилна търговия, ресторанти и кафенета, петролни борси, бензиностанции, автосервизи, производствени процеси и др. Всички решения могат да работят с голяма гама хардуерни устройства - фискални и нефискални принтери, електронни везни, баркод четци, RFID четци, мобилни и специализирани терминални устройства и др.    

Vertiprise Solutions
Конкретно разработени приложения за управление на склад и производство, магазини и мобилна търговия, ведомствени и верига бензиностанции, характеризиращи се със възможност за интеграция със същия богат набор от хардуерни компоненти както при Enterprise Solutions, но с изцяло нов архитектурен подход съчетан със съвременните концепции на потребителски интерфейс и усещане.

Картинки

© Всички права запазени