• CityFirms.com
  • Безплатни рекламни бизнес профили. Ако имате фирма, CityFirms.com може да е пътят до Вас.

ВЕБЕР - 2002 ЕООД

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ

 “ВЕБЕР”  Орган за контрол от вида С

Акредитиран  по БДС EN ISO/IEC 17020:2012
за контрол и измервания в Република  България и страни в ЕО на :

 

Електрически съоръжения до и над 1000V и физични фактори на средата, свързани с изискванията по безопасност на Инспекция по труда, както и при въвеждане в експлоатация на нови обекти (Акт 16)

 

ИЗМЕРВАНИЯ ЧАСТ ЕЛЕКТРО:


-         заземителни уредби,

-         мълниезащитни уредби,

-         импулсно съпротивление на почвата,

-         импеданс на контура фаза - защитен проводник,

-         прекъсвачи зазащитно изключване (Дефектнотокови защити),

-         изолация на кабели и съоръжения

 

 Фирма ВЕБЕР разполага с електро лаборатория за трасиране и откриване на повреди на кабелни линии.

 

ИЗМЕРВАНИЯ ЧАСТ ФИЗИЧНИ ФАКТОРИ НА СРЕДАТА:

-         вентилационни инсталации,

-         осветеност,

-         микроклимат (температура, влажност, скорост на движение на въздуха),

-         шум в работна и околна среда

 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ

 -         проектиране на електрически инсталации,

-         изграждане на електрически инсталации,

-         изготвяне на договор с трудова медицина,

-         оценка на риска.

 

 

гр. Бургас

ул. Батак  № 50

тел.  +359 56 837 112
GSM +359 878 513 748
e-mail: weber.office@yahoo.com

Локации

© Всички права запазени