• CityFirms.com
  • Безплатни рекламни бизнес профили. Ако имате фирма, CityFirms.com може да е пътят до Вас.

ЦДГ СВЕТЛА

Целодневна детска градина с шест групи за деца от 3 до 7 год.възраст.Разполага с модерна материална база, закрит плувен басейн, дворни пространства за игра, подходящо оборудвани помещения и кабинети.Обучен и квалифициран педагогически и непедагогически персонал.Детското заведение е база на ПУ"П.Хилендарски" и подготвя бъдещите специалисти от сектор"предучилищно образование".

Локации

© Всички права запазени