• CityFirms.com
  • Безплатни рекламни бизнес профили. Ако имате фирма, CityFirms.com може да е пътят до Вас.

ТРУД КОНСУЛТ

Консултантско обслужване по здравословни и безопасни условия на труд, трудово-правни въпроси, счетоводство и HR, оценка на риска

Локации

  • Виж на карта България, Русе, Служба по трудова медицина, консултантско обслужване по здравословни и безопасни условия на труд, трудово-правни въпроси, оценка на риска и всички документи, проверявани от инспекция по труда. Тел.: 0878 770551, 0894 768891; e-mail:d.m.gancheva@gmail.com
  • Имейл
  • 0894768891; 0878770551

Категории

© Всички права запазени