• CityFirms.com
  • Безплатни рекламни бизнес профили. Ако имате фирма, CityFirms.com може да е пътят до Вас.

Снежана Калчева

В съвременната корпорация понятието за “outsourcing”, или ползване на външни услуги, най-често се свързва с работата на счетоводителите, куриерите или IT специалистите. Ние ви предлагаме да възложите на специализирана компания, дейността  по маркетингов предпродажбен процес и осъществяване на целеви кампании. 

Предимствата от подобно решение са няколко:

  • Не се налага да назначавате за постоянно висококвалифицирани и скъпоструващи експерти за краткосрочен проект
  • Плащате по-малко, защото не се ангажирате с осигуряване на работна среда и инвестиции за ваш собствен служител
  • Получавате услугите на екип, специализирал се в различни области на маркетинга и пазарните проучвания
  • Възползвате се от натрупана експертиза и база данни

 

© Всички права запазени