• CityFirms.com
  • Безплатни рекламни бизнес профили. Ако имате фирма, CityFirms.com може да е пътят до Вас.

Служба по трудова медицина ДАСЯН

10 години служба по трудова медицина ДАСЯН

Задачите на службата са отчитане, консултиране и подпомагане работодателите при изпълнение изискванията на Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ) и всички допълнителни разпоредби на Министерството на здравеопазването (МЗ) и Министерството на труда и социалната политика (МТСП). Нашият екип включва специалисти познаващи съвременните изисквания в областта на безопасност и здраве при работа.
Осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд се извършва съобразно спецификата на провежданата дейност и изисквания на техническото, технологичното и социалното развитие, с цел защитата на живота, здравето и работоспособността на работещите лица.
Стремим се всички клиенти да изпълняват задълженията си свързани с ЗБУТ, да бъдат своевременно информирани за настъпили промени в нормативната база регламентираща ЗБУТ, да посрещат безпроблемно проверките от Главна инспекция по труда, като поддържат работния процес в здравословна и безопасна среда. Ако с това представяне сме предизвикали Вашия интерес и се нуждаете от повече информация, посетете нашата интернес страница на адрес: www.dasian-bg.com, или се свържете с нас на посочените координати

Локации

© Всички права запазени