• CityFirms.com
  • Безплатни рекламни бизнес профили. Ако имате фирма, CityFirms.com може да е пътят до Вас.

ШЕНКЕР

DB Schenker e един от водещите глобално интегрирани доставчици на логистични услуги и разполага с една от най-развитите транспортни мрежи.

Това което отличава DB Schenker е гъстата мрежа от собствени бюра в най-важните световни икономически региони. По този начин ние сме в състояние да осигурим бързи и ефективни решения за многообразните нужди на нашите клиенти както от търговската, така и от производствената сфера.

Международните пазари се развиват в тясна връзка помежду си и аутсорсването на цели пакети от услуги добива все по-голяма популярност. В резултат от тези тенденции нараства не само необходимостта от транспортен капацитет, но и изискванията към партньорите.

 

DB Schenker е силен и надежден парньор, който е:

  • № 1 в железопътните превози в Европа
  • № 1 в автомобилни превози в Европа
  • № 2 в световните превози по въздух
  • № 3 в световните превози по море
  • № 5 в световната контрактна логистика

С първокласни позиции във всички важни икономически зони,  DB Schenker има значително участие в световните пазари. Посредством разширяването на своето портфолио, например чрез интеграцията на логистичната компания BAX Global, и създаването на нови стратегически алианси, DB Schenker премахва границите и уверенно крачи напред.

Локации

Картинки

© Всички права запазени