• CityFirms.com
  • Безплатни рекламни бизнес профили. Ако имате фирма, CityFirms.com може да е пътят до Вас.

СДРУЖЕНИЕ

Мисия

Мисията на Сдружение "Самаряни" е да работи за пълноценното приобщаване към обществото на деца, младежи, възрастни и семейства в неравнопоставено положение на територията на община Стара Загора, като подкрепя отделни хора, групи и общности чрез осъществяване на дейности и предоставяне на услуги, които:

  • са основани на реални потребности;

  • съдействат и изграждат способност за развиване на умения за самопомощ в различни ситуации;

  • подпомагат процеса на интегриране и насърчават личното развитие;

  • повишават или възстановяват социални функции;

  • осигуряват помощ за предотвратяване на последствия.

Картинки

© Всички права запазени