• CityFirms.com
  • Безплатни рекламни бизнес профили. Ако имате фирма, CityFirms.com може да е пътят до Вас.

РЕКО ИНЖЕНЕРИНГ

предлага проектиране и консултантски услуги в следните области: - ВОДИ - ОКОЛНА СРЕДА - УПРАВЛЕНИЕ И СУПЕРВИЗИЯ НА ПРОЕКТИ Клиенти на “РЕКО инженеринг” ЕООД са международни фирми, регионални и местни държавни институции, държавни и частни фирми и физически лица. Експертите, работещи в нашата фирма, са утвърдени в своята област строителни инженери с голям опит в проектирането и строителството и хабилитирани лица към различни университети.
© Всички права запазени