• CityFirms.com
  • Безплатни рекламни бизнес профили. Ако имате фирма, CityFirms.com може да е пътят до Вас.

Медиа.Дот ООД

Като новатори при въвеждането в експлоатация на business backend systems (BAAS) и frontend solutions (OTT) сме натупали опит с разнородни проекти в различни сфери на онлайн бизнеса за последните 13 години. Ние вярваме, че всеки проект е уникален и изисква специфичен подход с иновативно мислене. Нашия подход е чрез запознаване със сегашното състояние и възможностите на организацията да се създаде дългосрочна визия за нейното устойчиво развитие. Чрез въвеждане на отделните бизнес workflow и content deliver инструменти в централизирана система ще повишим ефективността на екипа и ще добавим value на цялата бизнес инициатива.

Локации

© Всички права запазени