• CityFirms.com
  • Безплатни рекламни бизнес профили. Ако имате фирма, CityFirms.com може да е пътят до Вас.

ЛОРА - МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР

Вече 10 години екипът на медицински центъра Лора предлага доболнична медицинска помощ в 20 различни области на медицината. Наши лекари с дългогодишен опит и утвърдена практика работят с нова и съвременна медицинска апаратура за диагностика и лечение на различни заболявания. Използват се традиционни и алтернативни методи на лечение, сред които най-застъпена е хомеопатията.
Стремежът ни е да предоставяме медицински услуги с отлично качество при персонално отношение към всеки, обърнал се за помощ към нас пациент.
Центърът функционира в 3 филиала:

-  ул. "Позитано" 10 /специалисти, Неотложна помощ, Рентгенов сектор/Телефон: 02/980 8065, 0700 17 575

-  неотложно звено - 0879 826 370 вътр.36
-  бул. "Христо Ботев" 10 /специалисти/ Телефон: 02/953 0580
-  бул. "Гоце Делчев", бл.76, партер /Неотложна помощ/ Телефон: 0700 175 75, 0879 826 373

E-mail:   loramed@abv.bg

                                                     СЛУЖБА ТРУДОВА МЕДИЦИНА "ЛОРАМЕД" ООД

Адрес:  гр. София, ул. Света София 8 
Телефон:  02/958 40 03, 0879 826 374 
E-mail:   loramed_stm@abv.bg

На основание Удостоверение № 355-I от 28.01.09г, издадено от Министерство на здравеопазването, Служба по трудова медицина ЛОРАМЕД ООД с ръководител проф. д-р Тодор Попов д.м.н. е създадена и развива своята дейност от 2004г.

СТМ Лорамед е с предимно превантивни функции, като подпомага и консултира работодатели, комитетите и групите по условията на труд в планирането, организирането и изпълнението на задълженията им по осигуряване и поддържане на здравословни и безопасни условия на труд.

СТМ ЛОРАМЕД ООД организира профилактични медицински прегледи и изготвя анализи за здравния статус на персонала. Изготвя оценка на риска, провежда обучения по безопасност и здраве при работа и обучения за квалификационни групи по електробезопасност. Друго направление в дейността са консултации и изготвяне на базов модел документи, описващи цялата дейност, която дадено Дружество трябва да извършва във връзка с осигуряването на безопасни условия на труд, превенция на риска и здравето на работещите, режим на труд и почивка, графици за работа и изготвянето на трудово - правно регламентирани документи.

Локации

© Всички права запазени