• CityFirms.com
  • Безплатни рекламни бизнес профили. Ако имате фирма, CityFirms.com може да е пътят до Вас.

ГЕОСТРОЙ 2002

Фирма ГЕОСТРОЙ 2002 ООД е създадена през 2002 г. В началото фирмата се занимава основно с извършване на строителни и ремонтни дейности на сгради и съоръжения. От 2010 г. фирмата извършва и геодезически дейност. За успешното й развитие са използвани знанията и възможностите на собствениците и колектив от високо квалифицирани специалисти в проектиране, узаконяване и изграждане на сгради и съоръжения.
© Всички права запазени