• CityFirms.com
  • Безплатни рекламни бизнес профили. Ако имате фирма, CityFirms.com може да е пътят до Вас.

ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ

Еврохолд е водеща българска компания, оперираща на Балканите и фокусирана в предлагането на небанкови финансови услуги, управление на активи, общо застраховане, лизинг и продажба на нови автомобили. Успешното интегриране на тези взаимно допълващи се дейно

Локации

  • Виж на карта България, София - град, бул. Христофор Колумб 43, пощенски код 1592
  • 9651 651
© Всички права запазени