• CityFirms.com
 • Безплатни рекламни бизнес профили. Ако имате фирма, CityFirms.com може да е пътят до Вас.

EС ДИ КАРГО


Предлагаме следните услуги в областта на транспорта:

 • Организиране и извършване на автомобилни превози посредством собствен и нает автомобилен парк
 • Организиране и извършване на цели и групажни пратки от и за Европейските страни, Гермнаия, Холандия, Румъния, Гърция и др.
 • Безплатни консултации във връзка с предлаганите услуги
 • Разработване на атрактивни оферти и оптимални транспортни схеми, съобразени с товарите и индивидуалните изисквания на нашите клиенти
 • Предоставяне на ежедневна информация за движението на транспортните единици
 • карго застраховане


Имаме опит в обслужването на износа и вноса главно на:

 • Мебели от България за Европа
 • Дървен материал
 • Машини и суровини за леката и преработвателната промишленост
 • Продукти от леката промишленост - платове, дрехи и други текстилни изделия
 • Вино, хранителни продукти, тютюн
 • Медикаменти и козметика

Локации

 • Виж на карта България, Пловдив, Васил Априлов 121, ап. 24, пощенски код 4002
 • 743 942
© Всички права запазени