• CityFirms.com
  • Безплатни рекламни бизнес профили. Ако имате фирма, CityFirms.com може да е пътят до Вас.

БИОТАЛ БЪЛГАРИЯ ООД

Произвoдство, проектиране, продажба, монтаж, и поддръжка на Локални пречиствателнистанции за отпадни води.

Пречиствателните станции BIOTAL® са предназначени за механично и биологично пречистване на битови и фекални отпадъчни води и аеробно  стабилизиране на утайките. Подходящи са за обекти намиращи се извън населени места без изградена канализационна мрежа:

    -  жилищни  - фамилни къщи, почивни станции, хотели, мотели, къмпинги, лагери, селища до 5 000 жители;

    - стопански - ресторанти, бензиностанции с търговски обекти и автомивки, биологически пречистваеми промишлени отпадъчни води от неголеми производства и други.

Производителността на станциите BIOTAL е в диапазона от 1 до 1000 м3/денонощие.

 

Картинки

© Всички права запазени