• CityFirms.com
  • Безплатни рекламни бизнес профили. Ако имате фирма, CityFirms.com може да е пътят до Вас.

Фирми, Училища и гимназии

СОУ ХРИСТО БОТЕВ

СЪЗДАДЕНОПРЕЗ 1838 г. ПРОФИЛИ: ХУМАНИТАРЕН, ПРИРОДОМАТЕМАТИЧЕСКИ, ТЕХНОЛОГИЧЕН. ВИСОКИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБУЧЕНИЕТО - НАД 85% ПРИЕМ ВЪВ ВУЗ.

ПЪРВО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ОТЕЦ ПАИСИЙ

НАЙ-СТАРОТО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ В РУСЕ. СГРАДАТА (1897г.) Е ПАМЕТНИК НА КУЛТУРАТА. ОТ 1993 г. РАБОТИ ПО ЗДРАВНООБРАЗОВАТЕЛНА ПРОГРАМА.

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ВАСИЛ АПРИЛОВ

ЕДНО ОТ НАЙ-ГОЛЕМИТЕ УЧИЛИЩА В РУСЕ. ПРЕДЛАГА ИЗВЪНКЛАСНИ ФОРМИ: НАРОДНИ ТАНЦИ, СПОРТНИ ТАНЦИ, ИЗТОЧНИ БОЙНИ ИЗКУСТВА, СПОРТНИ СЕКЦИИ.

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ БРАТЯ МИЛАДИНОВИ

Паралелки с изучаване на английски език и хореография

ОУ СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОТИЙ

Компютърен кабинет. Изучаване на руски и английски език

ГИМНАЗИЯ С ХУМАНИТАРЕН ПРОФИЛ СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ

Засилено изучаване на хуманитарни дисциплини - български език, чужди езици (английски, немски, френски, руски), история и филисофия
НАЦИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ЗА СЦЕНИЧНИ И ЕКРАННИ ИЗКУСТВА

НАЦИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ЗА СЦЕНИЧНИ И ЕКРАННИ ИЗКУСТВА

Театрален кино и телевизионен декор. Художествено осветление, грим и перуки. Актьорско майсторство.

ФАК ЕООД

Прием за 1, 5 и след 7 и 8 клас. Английски, испански, немски, източни езици-китайски. Детски езиков център-подготвителна група за 1 клас

СОУ Й. ЙОВКОВ

профилирано обучение по информатика
© Всички права запазени