• CityFirms.com
  • Безплатни рекламни бизнес профили. Ако имате фирма, CityFirms.com може да е пътят до Вас.

Фирми, Трудова медицина

Служба по трудова медицина ДАСЯН

Служба по трудова медицина ДАСЯН

Служба по трудова медицина Дасян подпомага работодателите при изпълнение на задълженията за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд, като съдейства за оптимизиране факторите на работната среда, намаляване риска на работното място и повишав
ЛОРА - МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР

ЛОРА - МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР

София, ул.Позитано № 10

СТМ СВЕТИ ГЕОРГИ

Оценка на риска на работното място, измерване фактори на работната среда. Профилактични прегледи. Обучение и консултации.

СТМ ДАНИГРУП-ДЖОНОВИ ЕООД

Измервания, обучение по ТБ, инструктаж

ВИОЛА - Г - ВИОЛЕТА ГЕРГИНОВА

Обучение, литература, знаци и табели
МЕТРОНОМ - П.С.

МЕТРОНОМ - П.С.

Измерване на факторите на работната среда, микроклимат, осветление, шум, климатизация, вентилация, ел. уреди и инсталации до 1000v, мълнезащита

СТМ - ПЛЮС

Обслужване по трудова медицина

ДЕЛФИ ГРУП

По условията на труд в един център

СТМ ГАМА МЕД, ООД

Оценка професионален риск, профилактични медицински прегледи, здравно наблюдение на работниците, електронни здравни досиета; консултации

ОДИКО 69

Оценка на риска, медицински прегледи
© Всички права запазени