• CityFirms.com
  • Безплатни рекламни бизнес профили. Ако имате фирма, CityFirms.com може да е пътят до Вас.

Фирми, Телекомуникации

УНИСИС

УНИСИС

Вносител на ISDN телефонни централи, VoIP и VPN оборудване

ТРАФИК БРОУДБАНД КОМЮНИКЕЙШЪНС

Интернет - подземен, високоскоростен, непрекъ

ИЕС НЕТУЪРКС

Радио релейни системи, компютърни мрежи

ЕС КОМ Н

Национален оператор за широколентов пренос

НЕТ - КОМС

Газоразпределителни мрежи, водопровод и канализация, външни електрозахранвания
ТЕКО

ТЕКО

Проектиране, доставка и инсталация на IP комуникационни сървъри и системи. Реализация на корпоративни и инфрастуктурни проекти.

СКОРТЕЛ

Мобилни спътникови комуникации;

ДЖЕФ КО

Официален представител на Vivatel;

ТВС ИНКОМ

Съобщително строителство;
© Всички права запазени