• CityFirms.com
  • Безплатни рекламни бизнес профили. Ако имате фирма, CityFirms.com може да е пътят до Вас.

Фирми, Социални грижи

СДРУЖЕНИЕ

СДРУЖЕНИЕ

Мисия Мисията на Сдружение "Самаряни" е да работи за пълноценното приобщаване към обществото на деца, младежи, възрастни и семейства в неравнопоставено положение на територията на община Стара Загора, като подкрепя отделни хора, групи и общности чрез ...

СЛТФУ СМЕЛОСТ

Работи по програми на МТСП; лектори за родители на деца с увреждания за защита правата и интересите им; секция Диабет; поетичен клуб

ДРУЖЕСТВО ДОВЕРИЕ

Дружество за хора с физически увреждания; асоцииран член на Европейския инвалиден форум

ДОМ ЗА СТАРИ ХОРА - ГОРНА БАНЯ

Денонощни медицински и домашни грижи
ЕЛПИДА 2006

ЕЛПИДА 2006

Денонощни домашни медицински грижи
© Всички права запазени