• CityFirms.com
  • Безплатни рекламни бизнес профили. Ако имате фирма, CityFirms.com може да е пътят до Вас.

Фирми, Опазване на околната среда

АРВ - 2007

АРВ - 2007

Изчистване от всички видове паразити и гризачи. Обезпаразитяване чрез напръскване на подове и растителност.

КОРЕЛ

Модулни пречиствателни станции за битови води

БЛЕК ФОРЕСТ ПЮЪР УОТЪР

Проектиране и изграждане на пречиствателни станции. Внос на пластмасови пречиствателни станции. Пречистване на индустриални води
ДАНГО ПРОЕКТ КОНСУЛТ

ДАНГО ПРОЕКТ КОНСУЛТ

OBOC. EO на планове и програми. Комплексно разрешително - изготвяне на заявления и информация за изменения. Промишлено проектиране.

ДПП РУСЕНСКИ ЛОМ

Природен парк Русенски Лом е гордост на България, заради огромното биологично разнообразие и богато културно историческо наследство

МЕТЕКО

Съоражения за газово прахоулавяне

СНЕЖАНА БЛАГОВА - ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛ

Компостиране на органични отпадъци от пречиств. станции, градски сметища, животновъдни ферми и др. чрез микрооганизми и червени червеи.

ГЕО МАРИН ЦЕНТЪР

Експертни оценки, анализи
ДЕЛФИН ПРОЕКТ ЕКОТЕХНИКА

ДЕЛФИН ПРОЕКТ ЕКОТЕХНИКА

Проектиране на ВИК системи, пречистване на питейни и отпадъчни води.

ЕКОБУЛПАК

Национална организация по оползотворяването на отпадъци от опаковки.
© Всички права запазени