• CityFirms.com
  • Безплатни рекламни бизнес профили. Ако имате фирма, CityFirms.com може да е пътят до Вас.

Фирми, Обществени и Държавни организации

ШЕНКЕР

ШЕНКЕР

DB Schenker обхваща всички транспортни и логистични дейности на Немските железници (Deutsche Bahn), като разполага с 90000 служители и 2000 бюра в около 130 страни.
Срдужение "АГАПЕ БЪЛГАРИЯ"

Срдужение "АГАПЕ БЪЛГАРИЯ"

Организация с идеална цел. Работеща в сферата на христианска просвета и култура.

МОБИЛ ЛАБ

Измерване на фактори на работна и околна среда

КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

Защита на потребителите чрез засилване на контрола над нелоялни търговски практики, безопасността на стоките, услугите, вкл. е-услугите
СДРУЖЕНИЕ

СДРУЖЕНИЕ

Мисия Мисията на Сдружение "Самаряни" е да работи за пълноценното приобщаване към обществото на деца, младежи, възрастни и семейства в неравнопоставено положение на територията на община Стара Загора, като подкрепя отделни хора, групи и общности чрез ...
ЕФ ЕС ДЖИ КОНСУЛТИНГ

ЕФ ЕС ДЖИ КОНСУЛТИНГ

Асоциация за защита на застраховани и пострадали при ПТП

БАЛИП

Сдружение на инвестиционните посредници за обединяване и защита на интересите на капиталовия пазар

БАУД

Сдружение на професионалните мениджъри на портфейли за управление взаимните фондове, финансови активи
НАЦИОНАЛНА БРАНШОВА АСОЦИАЦИЯ ПОЖАРНА АВАРИЙНА БЕЗОПАСНОСТ

НАЦИОНАЛНА БРАНШОВА АСОЦИАЦИЯ ПОЖАРНА АВАРИЙНА БЕЗОПАСНОСТ

Противопожарна техника и оборудване, пожароизвестяване, пожарогасителни, инсталации, лични предпазни средства, огнезащита, експерти

ФОНДАЦИЯ ПРИЯТЕЛСТВО

Безплатни посещения на всички родилни домове - всяка седмица по 1. Независими задълбочени курсове - вечер, 8 седмици - 14 обучители
© Всички права запазени