• CityFirms.com
  • Безплатни рекламни бизнес профили. Ако имате фирма, CityFirms.com може да е пътят до Вас.

Фирми, Научно-изследователски институти и БАН

ИНСТИТУТ ПО КОНСЕРВНА ПРОМИШЛЕНОСТ

Научно приложна дейност в областта на консервната промишленост.
НИПРОРУДА

НИПРОРУДА

ДЕЙНОСТИ: • Добив и преработка на руди и суровини • Промишлени обекти и инсталации • Хидротехнически обекти • Научни изследвания и анализи • Опазване на околната среда • Концесионни анализи • Инженеринг
© Всички права запазени