• CityFirms.com
  • Безплатни рекламни бизнес профили. Ако имате фирма, CityFirms.com може да е пътят до Вас.

Фирми, Лекари и хирурзи

Д-р АДРИАНА КЬОСЕВА-АИППИМП

гр.София ж.к."Люлин"-6 бул."Д-р Петър Дертлиев"№81 Болница ЛЮЛИН ет.1 каб.1

ТДКЦ

Класическа и френска (по БоаронН) хомеопатия - медицински метод на лечение без странични действия с медикаменти от естествен произход

Д-Р ЗОЯ РАШЕВА, ЕТ

Работи с РЗОК. Специалист вътрешни болести и социална медицина

МЦ МЕДИКА ЕКСПЕРТ

Квалифицирана медицинска помощ - педиатрия

ЗК МЕДИКА ООД

Консултации с логопед и психолог; диагностика и корекции на говорни нарушения, плавност на речта вследствие на лицево-челюстни аномалии

АСИМП АГ Д-Р КУНЕВ

Специалист по акушерство и гинекология и репродуктивно здраве

АСИМП-ИП ПО СМ Д-Р ЛАЗАРОВ

Спортна медицина, лазертерапия, лазерпунктура, травматология

ЕТ Д - Р НАТАЛИЯ ЗАРТОВА

Амбулатория за първична извънболнична медицинска помощ

СМДЛ СКН ДИАГНОСТИК, ООД

Компютъна томография на цяло тяло, измерване на костна плътност
МЕДИДЕРМА - АГПСМП - ДВ

МЕДИДЕРМА - АГПСМП - ДВ

Кожни и естетични проблеми - съвременна диагностика и комплексно лечение.
© Всички права запазени