• CityFirms.com
  • Безплатни рекламни бизнес профили. Ако имате фирма, CityFirms.com може да е пътят до Вас.

Фирми, Инженерингова и развойна дейност

ГЕОТОТАЛ

ГЕОТОТАЛ

3D лазерно сканиране, Обследване строителни конструкции и съоръжения; Експертизи; Деформации; Кадастър; Схеми самост.обекти; ПУП; Трасиране,делби имоти; Вертикално планиране, Трасировъчни проекти; Екзекутиви; Обслужване строителство–линия,ниво,площи,обеми

Лема Трейдинг

Компанията предлага цялостни решения в областта на локалните мрежи и междумрежовите комуникации, системите за физическа сигурност, структурните кабелни системи, безжичните и сателитни комуникации. Част от личния състав на фирмата се състои от бивши офицер

ДЖИ СИ АР

Консултантски и инженерингови услуги в областта на енергетиката

НЕФТГАЗИНЖЕНЕРИНГ

Нефтохимия, нефтопреработване - проектиране;
МЕАКОМП

МЕАКОМП

Пречистване на отпадъчни води Обеззаразяване на питейни води Компресорна и вакуумтехника Чилъри за промишлени цели Сервиз

Р - СИСТЕМС

Електро, КИП и А проектиране по част

ПРОСЕРВИЗ НТ

Радиационен, екологичен контрол - системи

СТИВ

Автоматизирани системи - инженеринг и производство

НБИ КОНСОРЦИУМ

Изработка на нестандартна екипировка
© Всички права запазени