• CityFirms.com
  • Безплатни рекламни бизнес профили. Ако имате фирма, CityFirms.com може да е пътят до Вас.

Фирми, Хранително-вкусова промишленост - консумативи

АПОЛО - 33, ЕООД

Производство на млечни продукти и търговия с хранителни стоки
БУЛПЕН

БУЛПЕН

Машини и технологични линии за хлебопроизводството и сладкарството. Консумативи. Силози и силозни системи за съхранение и транспортиране

ДАН - СТЕЛ

Стърготини за опушване на меса, риби, сирена;

СВЕ-ФЛЕКС БЪЛГАРИЯ

Гилотини, кутери, клипс техника;Индустриална зона

АЛМИ - БЪЛГАРИЯ

Подправки и адитиви за месопроизводство;

ЖИВОДАН ФЛЕЙВЪРС БЪЛГАРИЯ

Официален представител, дистрибутор на Живодан

АНГЛОС

Внос на палмови масла;

БЕА БЪЛГАРИЯ

Консумативи за месопреработването
© Всички права запазени