• CityFirms.com
  • Безплатни рекламни бизнес профили. Ако имате фирма, CityFirms.com може да е пътят до Вас.

Фирми, Асоциации и сдружения

Срдужение "АГАПЕ БЪЛГАРИЯ"

Срдужение "АГАПЕ БЪЛГАРИЯ"

Организация с идеална цел. Работеща в сферата на христианска просвета и култура.
СДРУЖЕНИЕ

СДРУЖЕНИЕ

Мисия Мисията на Сдружение "Самаряни" е да работи за пълноценното приобщаване към обществото на деца, младежи, възрастни и семейства в неравнопоставено положение на територията на община Стара Загора, като подкрепя отделни хора, групи и общности чрез ...
ЕФ ЕС ДЖИ КОНСУЛТИНГ

ЕФ ЕС ДЖИ КОНСУЛТИНГ

Асоциация за защита на застраховани и пострадали при ПТП

БАЛИП

Сдружение на инвестиционните посредници за обединяване и защита на интересите на капиталовия пазар

БАУД

Сдружение на професионалните мениджъри на портфейли за управление взаимните фондове, финансови активи
НАЦИОНАЛНА БРАНШОВА АСОЦИАЦИЯ ПОЖАРНА АВАРИЙНА БЕЗОПАСНОСТ

НАЦИОНАЛНА БРАНШОВА АСОЦИАЦИЯ ПОЖАРНА АВАРИЙНА БЕЗОПАСНОСТ

Противопожарна техника и оборудване, пожароизвестяване, пожарогасителни, инсталации, лични предпазни средства, огнезащита, експерти

КРИБ

Гласът на българския бизнес

БАПОП

Подпомагане на оранжерийното производство

БАКЕУ - ОПТИМА

Асоцииран член на ЕAQUALS

АМБ

Изработка, монтаж - външна реклама;
© Всички права запазени